All for Joomla All for Webmasters
Crna Gora

Crnogorci popili više od 70,5 miliona eura ljekova

Potrošnja ljekova u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila je 1.078 dnevnih doza na 1.000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), odnosno nešto više od 70,5 miliona eura, podaci su iz Izvještaja za 2016. godinu Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS).

“U iznos od 70.567.915,83 eura je uračunata ukupna potrošnja svih ljekova, uključujući i ljekove koji nemaju definisanu ATC klasifikaciju, homeopatski, herbalni ljekovi, kao i ljekovi koji nemaju DDD, a njihova ukupna potrošnja iznosi 296.398,86 eura”, navodi se u Izvještaju o potrošnji ljekova za 2016. godinu.

Prema podacima dobijenim od Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za ljekove koji su nabavljeni na teret sredstava Fonda u 2016. godini je izdvojeno 49.433 eura, što predstavlja 70,05 odsto od ukupno utrošenih sredstava za ljekove u Crnoj Gori tokom prošle godine.

Najviše potrošeno ljekova za kardiovaskularni sistem

Najviše je potrošeno medikamenata koji djeluju na kardiovaskularni sistem – 368 dnevnih doza na 1.000 stanovnika na dan, a nakon toga ljekova za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa, kao i onih za nervni sistem, dok je najmanja potrošnja ljekova za liječenje bolesti kože i sredstava za zaštitu od insekata.

U dijelu odvojenih novčanih sredstava, najviše je potrošeno za antineoplastike i imunomodulatore, oko 13,4 miliona eura, a zatim za ljekove koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma – oko 9,5 miliona eura.

Kada se sagleda vrijednost dnevne doze na 1.000 stanovnika na dan, prva na listi od 10 najviše korišćenih je folna kiselina, oko 110 DD/1000/dan, zatim acetilsalicilna kiselina, hidroksokobalamin, dok je diklogenaka četvrti, nakon njega ramipril, amlodipin, fosinopril, lizinopril, metformin.

Na listi 10 najkorišćenijih ljekova u prošloj godini, posmatranih kroz iznos u eurima, za trastuzumab je izdvojeno najviše – 1,86 miliona eura, zatim za salmeterol 1,46 miliona eura, dok je deseti na ovoj listi insulin detemir, za koji je potošeno oko 786.600 eura.

Poređenje sa 2015. godinom

“Poređenjem podataka o potrošnji iz 2016. godine po glavnim ATC grupama, u DDD/1000/dan, sa podacima iz 2015. godine, uočava se da je najveća potrošnja za obje godine ostvarena u grupi C – ljekova koji se koriste za liječenje kardiovaskularnih oboljenja, čime je nastavljen trend porasta potrošnje ovih ljekova iz prethodnih godina”, navode u uporednoj analizi za prošlu i 2015. godinu iz CALIMS-a.

Sa finansijske strane gledano, ukupna potrošnja ljekova u 2016. u odnosu na 2015. godinu je veća za 6,24 odsto, odnosno u 2015. je taj iznos bio oko 66,1 milion eura.

Za izradu izvještaja su korišćeni podaci o prometu registrovanih veledrogerija koje su obavljale promet sa ljekovima u 2016. godini u Crnoj Gori (18 privatnih i jedna državna), odnosno njihovi izvještaji o prodaji ljekova u Crnoj Gori iz 2016. godine.

U bazi podataka Agencije za praćenje potrošnje, ljekovi su svrstani po klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) po ATC grupama i po internacionalnim nezaštićenim nazivima (INN). Bo.B.

(Dijaspora.news/cdm)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

IZDVAJAMO

To Top